Privacy Policy

Privacy Policy

Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV, gevestigd aan de Gronausestraat 309 7581 CV Losser , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 

Http://www.twentsedamast.nl, Gronausestraat 309, 7581 CV Losser, tel: 053-5378888.

Ewald Poorthuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV. Hij is te bereiken via info@twentsedamast.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@twentsedamast.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens

 • Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming

Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV) tussen zit. Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Reden: Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst en Noodzakelijk in verband met wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 7 jaar

Adres + woonplaats
Reden: Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst en Noodzakelijk in verband met wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 7 jaar

E-mailadres
Reden: Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: 2 jaar

(Mobiel)telefoonnummer
Reden: Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: 2 jaar

IP-adressen (chat, analytics)
Reden: Analyseren gebruik website
Bewaartermijn: 2 jaar

Chatgesprekken
Reden: terugkijken gemaakte afspraken
Bewaartermijn: 2 maand

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
Reden: Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Crisp
Functie: Livechat functie die IP-adres onthoudt, eventueel aangevuld met telefoonnummer en/of e-mailadres
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: LinkedIn
Functie: Advertising
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Google Adwords (+ tag manager + Dynamic remarketing)
Functie: Gericht adverteren
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Geoplugin
Functie: Analytische cookie die geografische afkomst bezoekers van website meet
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Mouseflow
Functie: Analyseren van muisbewegingen op website
Bewaartermijn: 2 maand

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@twentsedamast.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Twentse Damast Linnen en Katoenfabriek BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice. 

Proefslapers gezocht

met passie voor verbinding

Leef jij voor de nacht en beleef je die het liefst in goed gezelschap? Ben jij iemand met talent om anderen warm te maken voor zaken die jouw hart raken? Dan is deze baan jou op het lijf geschreven. Als luxe bedlinnenmerk stellen wij je in staat om mensen in verbinding te brengen met elkaar, op de meest vertrouwelijke plek: tussen de lakens. Niets is zo uitnodigend om nader tot elkaar te komen als koele, gladde en heerlijk zachte lakens. Of… kun jij dat met jouw invloed overtreffen?